ADOPCE NA DÁLKU

V listopadu 2005 se celá škola zapojila do programu ostravsko-opavské arcidiecézní charity Adopce na dálku.

Její program pomáhá dětem ze Zakarpatské Rusi.

Naší školou adoptovaný chlapec se jmenuje Anatolij, je žákem 2. ročníku a vyrůstá ve vesnici poblíž Koločavy.

Mezi jeho záliby patří četba a kreslení.

Náklady na jeho vzdělání a nákup školních pomůcek činí 6000,- Kč ročně.

Děti, rodiče a pracovníci školy již vybrali 3000,- Kč na první splátku.

DĚKUJEME!