Školní rok 2003/2004 - soutěže (odkaz) | Školní rok 2004/2005 - soutěže (odkaz) | Školní rok 2005/2006 - soutěže (odkaz)

 

Školní rok 2008/2009 - soutěže

Turnaj ve vybíjené (10.3.2009)

Dnes se vypravily třídy II.B a II.C do tělocvičny na malý turnaj ve vybíjené. Po krátké úvodní rozcvičce proběhly 4 zápasy. Nasazení bylo velké. Zvítězilo družstvo z II.C ve složení: kapitán - Dan, hráči - Radim T., Radim N., Honza Ř., Honza D., Radka, Michalka, Renatka a Verča. Všichni obdrželi diplom a vítězné družstvo sladkou pozornost. Sportu zdar a vybíjené zvlášť!

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)


Recitační soutěž (27.2.2009)

Před jarními prázdninami se žáci druhých tříd sešli, protože probíhalo mezitřídní kolo v recitaci. Předcházelo mu třídní kolo: v II.A, II.B a II.C si všichni žáci připravili a naučili básničku. Z každé třídy postupovalo 5 nejlepších. Finalisté za své pěkné vystoupení obdrželi diplom a drobné dárky, diváci si pochutnali na sladké odměně.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

 

(hz)


Přespolní běh (25.6.2008)

Společně se žáky ze ZŠ ul. B.Němcové a víceletého gymnázia jsme se utkali v přespolním běhu konaném v zámeckém parku.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

 

(hz, sf)


Školní rok 2007/2008 - soutěže

Vědomostní soutěž (25.6.2008)

Ve středu si žáci I.B a I.C změřili síly ve vědomostní soutěži. Dvojčlenná družstva probíhala na čas školní zahradou. Úkolem bylo rychle přečíst otázku, vybrat správnou odpověď a zapsat ji. První tři družstva obdržela diplom a drobné dárky, ostatní bonbón.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


Pěvecká soutěž (23.6.2008)

První třídy se sešly a soutěžily ve zpěvu. Z každé třídy postoupili 4 borci, kteří předvedli svoji písničku. Porota (všichni) rozhodla v hlasování o vítězi. První  místo obsadil Lukáš Zelenka z I.C, druhý byl Radek Bína z I.A a třetí skončila Ilona Vodičková z I.C. Dík patří všem soutěžícím, kteří se nebáli vystoupit před širším publikem. Odměnou byly diplomy, dárečky a pro porotu sladká odměna.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


Školní rok 2006/2007 - soutěže

 Kinderiáda  

Dne 2.5.2007 proběhla na dačickém stadionu Kinderiáda - atletická soutěž pro děti. Sportovci se nejprve při veselých písničkách rozcvičili, pak už vzájemně měřili síly při atletických disciplínách. Netradiční pohybové aktivity si mohli vyzkoušet i diváci.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


 Turnaj ve vybíjené  

Dne 12. února proběhlo klání mezi třídou II.A a II.B ve vybíjené. Každá třída postavila dvě družstva a ta se utkala ve čtyřech zápasech. Jednotlivá utkání byla vyrovnaná a napínavá až do konce, diváci bouřlivě fandili. Na prvním místě se umístilo družstvo z II. A s kapitánem Honzou, druzí byli žáci z II. B v čele s Fandou, třetí příčku si zajistily děti z II. B s kapitánem Danem a čtvrtí byli žáci z II. A vedeni kapitánem Martinem. Druhý den všichni účastníci obdrželi diplom a sladkou odměnu. Sportu zdar!

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


 Druháci hledají pěveckou hvězdu

Pěvecká soutěž byla tak trochu motivována televizní soutěží. Dobrovolníci si připravili libovolnou píseň a předvedli ji před svoji třídou. Porotou jim byli spolužáci - ti určili svými hlasy, kdo postoupí do finále. Těsně před Vánocemi se sešla třída II.A a II.B se svými 5 a 5 soutěžícími. Diváci vybrali vítězku Adélku z II.B, na 2. místě skončila Sabinka z II.A a 3. místo obsadila Zuzanka z II.B. Všichni účastníci obdrželi věcné ceny a diplomy, zkrátka nepřišli ani porotci. Nakonec si obě třídy zapěli koledu.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


Školní rok 2005/2006 - soutěže

 Petr Bende v naší škole

Naši školu exkluzivně navštívil zpěvák Petr Bende, loňský finalista pěvecké soutěže. Dětem zazpíval, odpověděl na dotazy, předal diplomy našim zpěvákům. Každému účastníkovi koncertu Petr Bende podepsal a daroval svoji fotografii! Společně strávený čas byl příjemný, Petr je sympatický a skromný člověk. Moc děkujeme!

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)


 Hledáme pěveckou hvězdu

Začátkem června jsme si zasoutěžili, tentokrát ve zpěvu. Dobrovolníci, kteří se přihlásili, předvedli krátké vystoupení, diváci hlasovali pro vítěze. Proběhlo nejdříve třídní a potom mezitřídní kolo. Vítězové z prvního ročníku: Jakub Uherek, Veronika Kopřivová a Michaela Popelínská. Za druhou třídu bodovali: Eliška Havlová a Jakub Dostál. Soutěžící obdrželi pěkné ceny a odměnou jim bude předání diplomu z rukou opravdové Superstar - Petra Bendeho!

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)


 Fotbalový turnaj 1. tříd

Obě první třídy vytvořily 7 družstev, která svedla vzájemné boje o celkové vítězství. Zvítězilo družstvo z I.A a celkově vyhrála třída I.A.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)


 Recitační soutěž 1 a 2. tříd

Na začátku března 2006 proběhlo v 1. a 2. třídách ročníkové kolo v recitaci. Do něj z každé třídy postoupilo 6 nejlepších žáků.

Děti si básně připravovaly za pomoci rodičů doma, v některých případech pomohly s výběrem básně třídní učitelky.

Soutěž byla velmi vyrovnaná, děti byly dobře připraveny a předváděly velmi zdařilé výkony.

Odměněni byli všichni zúčastnění.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)

nahoru


Školní rok 2004/2005 - soutěže

 Druháci hledají superstar

Inspirováni soutěží v TV uspořádali jsme soutěž ve zpěvu. Dobrovolníci z II.A a II.B si připravili píseň libovolného žánru. V třídním kole porota vybrala 5 a 6 nejlepších zpěváků z každé třídy. Ti se utkali v kole druhých ročníků dne 9. června 2005. Všichni zpěváčci byli dobře připraveni, diváci je odměňovali potleskem. Pak bylo nutno vybrat toho nejlepšího.  Děti dostaly dva papírky, na kterých hlasovaly pro toho, který podle jejich mínění byl nej. Vítězem se stal a titul superstar druhých ročníků získal Kristián Straka. Gratulujeme !!! Všichni se nakonec radovali z odměn a hezkých společně prožitých chvilek.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


 Recitační soutěž 2. tříd

Ve středu 15. dubna 2005 proběhlo v 1. a 2. třídách ročníkové kolo v recitaci. Do něj z každé třídy postoupilo 6 nejlepších žáků.

Děti si básně připravovaly za pomoci rodičů doma.

Soutěž byla velmi vyrovnaná, také letos byly děti dobře připraveny a předváděly zdařilé výkony.

Porota vybrala čtyři nejlepší recitátory (z nichž jeden byl absolutní vítěz), odměněni byli všichni zúčastnění.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)


 Literární a výtvarná soutěž  +  VÝSLEDKY

Ke 110. výročí budovy školy byly vyhlášeny dvě soutěže - literární a výtvarná.

Zadání literární soutěže zde. Výsledky zde

(hz)


 Přespolní běh v parku

Ve čtvrtek 21.10.2004 se v parku jako každoročně konal běžecký závod, který organizuje dačický atletický oddíl. Do soutěže jsme vyslali 1 žáka 1. ročníku, 9 žáků z 2. ročníku. Počasí běžcům přálo. I když jsme na stupně vítězů nevystoupili, měli jsme ze závodění radost a pěkné zážitky.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)

nahoru


Školní rok 2003/2004 - soutěže

 Hledáme nejrychlejšího čtenáře prvních ročníků

Soutěže se zalíbily dětem i vyučujícím. Proč se ještě neutkat například ve čtení?! Rozhodli jsme se najít nejrychlejšího čtenáře prvních ročníků. 21. června 2004 jsme v jednotlivých třídách uspořádali "čtení na rychlost". Byl vybrán kratší článek ze slabikáře. Všichni žáci měli 1 minutu na to, aby přečetli jednotlivě co nejvíce slov. Za chybně přečtené slovo nebo trhaně čtené slovo bylo na konci intervalu odečteno po jednom slově z celkového množství přečtených slov. Titul "Nejrychlejší čtenářky prvních ročníků" získala Kristýna Grulichová výkonem 106 slov.Pro srovnání - nejpomalejší čtenáři zvládli  např. 20 slov. Závěrem lze doporučit všem, aby četli a nadále se zlepšovali, třeba kvůli příští soutěži nebo kvůli sobě!

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)


 Prvňáci hledají superstar

Inspirováni soutěží v TV (kterou děti velice prožívaly), uspořádali jsme soutěž ve zpěvu. Dobrovolníci z I.A a I.B si připravili píseň libovolného žánru. V třídním kole porota vybrala 4 nejlepší pěvce z každé třídy. Ti se utkali v kole prvních ročníků dne 18. června 2004. Všichni zpěváčci byli dobře připraveni, diváci je odměňovali potleskem. Pak bylo nutno vybrat toho nejlepšího.  Děti dostaly dva papírky, na kterých hlasovaly pro toho, který podle jejich mínění byl nej. Vítězem se stal a titul superstar prvních ročníků získal Martin Waszniovski. Gratulujeme !!! Všichni se nakonec radovali z odměn a hezkých společně prožitých chvilek.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz, sf)


 Recitační soutěž 1. tříd

Ve středu 7. dubna 2004 proběhlo ročníkové kolo v recitaci. Do něj z každé třídy postoupilo 5 nejlepších žáků.

Děti si básně připravovaly za pomoci rodičů doma.

Soutěž byla velmi vyrovnaná, žáci byli dobře připraveni a předváděli výborné výkony.

Porota vybrala tři nejlepší recitátory, odměněni byli všichni zúčastnění.

Fotografie z akce naleznete v sekci fotogalerie nebo přímo zde.

(hz)

nahoru